آلرژی زایی برخی از فراورده های غذایی حاصل از سویا

آلرژی زایی ترکیبات غذایی، از جمله فرآورده های به دست آمده از سویا، ممکن است کاهش سویا سبحان یابد.
بسته به ویژگی های مولکولی پروتئین غذایی آلرژی زا افزایش یافته یا بدون تغییر، نوع پردازش، و شدت درمان. به طور کلی گرما، فشار، اولتراسوند.
و تشعشع (فرایندهای فیزیکی) می تواند اپی توپ های ساختاری غذا را بپوشاند، در معرض دید قرار دهد سویا خشک یا از بین ببرد.
پروتئین ها در راه تغییر ساختار ثانویه و سوم خود. تخمیر و آنزیمی هیدرولیز (فرایندهای بیوشیمیایی) ممکن است اپی توپ های خطی را تحت تأثیر قرار دهد.
می توان فرض کرد که سویا

هیدرولیزهای پروتئینی که معمولاً به مقدار کم (تا 3٪) به مواد غذایی اضافه می شوند، باعث افزایش قابل توجهی نمی شوند.
افزایش ایمنی واکنشی محصول، اما این باید تنها با آزمایش های آزمایشگاهی تایید شود. با توجه به
که، تا کنون، هیچ دوز آستانه ای که باعث واکنش آلرژیک شود، ایجاد نشده است، ساده نیست یا
آشکار.
از سوی دیگر، هم به دلیل افزایش تعداد موارد آلرژی تشخیص داده شده و هم به دلیل افزایش مصرف کنندگان
آگاهی از خطر آلرژی غذایی، الزامات برای برچسب زدن موادی که باعث آلرژی و عدم تحمل می شوند.
واکنش ها معرفی شده است. برچسب زدن اجباری آلرژن های غذایی به افرادی که از این آلرژن ها رنج می برند اجازه می دهد.
برای انتخاب آگاهانه با این وجود، برخی از شکاف ها در قوانین فعلی وجود دارد، از سویا خشک ماکارونی جمله کمبود.
سطح آستانه آلرژن برای آلودگی تصادفی، که منجر به سویا گوشتی
برچسب زدن پیشگیرانه می شود.
  • منابع:
    1. Soy preparations are potentially dangerous agents  In the course of food allergy
  • تبلیغات:
  1. اضافه کردن نبات به مواد شوینده چه تاثیری دارد؟
  2. اعتراف قاتل به قتل کودک با پتو در استخر هتل
  3. رموز موفقیت ایلان ماسک لو رفت!
  4. آیا بابونه را می توان زیرآب دریا کاشت؟

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.